Наземні роботизовані комплекси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ПП "Рута"

Анотація

В монографії в систематичній формі викладені дослідження в галузі наземних роботизованих комплексів. Наведені конструкції сучасних наземних роботизованих комплексів виконано аналіз їх схемних і конструктивних рішень та областей застосування. Особливу увагу приділено пристроям спеціального призначення (військовим роботам). Детально викладені особливості геометрії, кінематики і статики наземних роботизованих комплексів. Розроблені методи розрахунку кінематичних параметрів, визначені похибки позиціонування роботів по шести просторовим координатам, встановлені умови статичної стійкості наземних роботизованих комплексів. Запропоновані методи дослідження динаміки наземних роботизованих комплексів. Викладено дослідження динамічних властивостей роботів з використанням теорії нечітких (fuzzy) множин. Сформульовані основні положення теорії проектування наземних роботизованих комплексів. Запропонована концепція, схемні і конструктивні рішення основних вузлів , методики проектних розрахунків. Монографія розрахована на широке коло фахівців промисловості, науковців, аспірантів та студентів, які займаються розробленням та дослідженням робототехнічних систем

Опис

Ключові слова

наземні роботизовані комплекси, кінематичні параметри, похибки позиціонування, статична стійкість, динамічні властивості роботів, теорія нечітких (fuzzy) множин

Бібліографічний опис

Струтинський, В. Б. Наземні роботизовані комплекси [Електронний ресурс] : монографія / Струтинський В. Б., Гуржій А. М. - Електронні текстові дані (1 файл: 24.42 Мбайт). - Житомир : ПП "Рута", 2023. - 497 с. - Назва з екрана.

DOI