Управління ІТ-проєктами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Управління ІТ-проєктами

Бібліографічний опис

Управління ІТ-проєктами [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. М. Добровська, О. C. Коваленко, О. А. Аверьянова. – Електронні текстові дані (1 файл: 3.75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 284 с. – Назва з екрана.

DOI