Навчально-методичні матеріали (БМІ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 65
 • ДокументВідкритий доступ
  Біомедична механіка. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Тарасова, Л. Д.; Овчаренко, Г. Р.
  Практикум містить необхідний теоретичний матеріал, приклади розв’язання завдань, завдання для самостійного опрацювання, контрольні питання. Представлений матеріал може використовуватися здобувачами вищої освіти для самостійної роботи при дистанційному вивченні курсу «Біомедична механіка», при виконанні практичних завдань, а також при підготовці до екзамену або заліку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Therapeutic medical equipment
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023-06) Bogomolov, Mykola; Shlykov, Vladyslav; Sychyk, Maryna
  The series of lectures discusses the theoretical foundations, principles of operation and basic optical and schematic review of modern non-drug treatments used in medical physiotherapy and rehabilitation, which will design and operate highly effective therapeutic devices, perform their repair and maintenance, conduct research on various external factors on the human body. The practical part is aimed at scientific and analytical examination, design, construction, research, testing, operation and technical expertise, engineering and information support of physiotherapy equipment and technologies, computer simulation of medical information and signals to stimulate pathological organs and tissues.
 • ДокументВідкритий доступ
  Development and operation of physiotherapeutic medical devices
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023-06) Bogomolov, Mykola; Shlykov, Vladyslav; Sychyk, Maryna
  The series of lectures discusses the theoretical foundations, principles of operation and basic optical and schematic schemes of modern non-drug treatments used in medical physiotherapy and rehabilitation, which will design and operate highly effective therapeutic devices, perform their repair and maintenance, conduct research on various external factors. on the human body. The practical part is aimed at scientific and analytical examination, design, construction, research, testing, operation and technical expertise, engineering and information support of physiotherapy equipment and technologies, computer simulation of medical information and signals to stimulate pathological organs and tissues.
 • ДокументВідкритий доступ
  Biomedical devices, apparatus and complexes
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023-06) Bogomolov, Mykola; Shlykov, Vladyslav; Sychyk, Maryna
  The series of lectures discusses the theoretical foundations, principles of operation and basic optical and schematic review of modern non-drug treatments used in medical physiotherapy and rehabilitation, which will design and operate highly effective therapeutic devices, perform their repair and maintenance, conduct research on various external factors on the human body. The practical part is aimed at scientific and analytical examination, design, construction, research, testing, operation and technical expertise, engineering and information support of physiotherapy equipment and technologies, computer simulation of medical information and signals to stimulate pathological organs and tissues.
 • ДокументВідкритий доступ
  Термодинаміка біологічних процесів і систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Калашнікова, Лариса Євгеніївна; Сичик, Марина Михайлівна
  У навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні основи біологічної термодинаміки, яка є кількісним дослідженням енергетичних трансдукцій, які відбуваються в або між живими організмами, структурами та клітинами та природою та функцією хімічних процесів, що лежать в основі цієї трансдукції. Теоретичні та практичні закони біотермодинаміки можуть бути використані при проектуванні та експлуатації медичних пристроїв. Практична частина спрямована на науково-аналітичний огляд, засвоєння фундаментальних законів термодинаміки в біологічних процесах, шляхом вирішення ситуативних тестових задач та розв’язання кількісних задач з біотехнічних систем, пов’язаних з безперервним обміном речовинним, енергетичним та інформаційним із навколишнім середовищем, перетворення одних видів енергії на інші, як, наприклад, у разі теплопровідності в біологічній тканині при дії впливу фізіотерапевтичного чи хірургічного обладнання, процесів м'язового скорочення, передачі нервового імпульсу, зорового та слухового сприйняття, гемодинамічних процесів та ін.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотермодинаміка та масоперенос
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Калашнікова, Лариса Євгеніївна; Сичик, Марина Михайлівна
  У навчальному посібнику розглянуто основні теоретичні основи біологічної термодинаміки, яка є кількісним дослідженням енергетичних трансдукцій, які відбуваються в або між живими організмами, структурами та клітинами та природою та функцією хімічних процесів, що лежать в основі цієї трансдукції. Теоретичні та практичні закони біотермодинаміки можуть бути використані при проектуванні та експлуатації медичних пристроїв. Практична частина спрямована на науково-аналітичний огляд, засвоєння фундаментальних законів термодинаміки в біологічних процесах, шляхом вирішення ситуативних тестових задач та розв’язання кількісних задач з біотехнічних систем, пов’язаних з безперервним обміном речовинним, енергетичним та інформаційним із навколишнім середовищем, перетворення одних видів енергії на інші, як, наприклад, у разі теплопровідності в біологічній тканині при дії впливу фізіотерапевтичного чи хірургічного обладнання, процесів м'язового скорочення, передачі нервового імпульсу, зорового та слухового сприйняття, гемодинамічних процесів та ін.
 • ДокументВідкритий доступ
  Управління ІТ-проєктами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Добровська, Людмила Миколаївна; Коваленко, Олександр Сергійович; Аверьянова, Ольга Анатоліївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрова схемотехніка: практикум для самостійної роботи студентів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Зубчук, В. І.; Делавар-Касмаі, М.
 • ДокументВідкритий доступ
  Механіка. Розрахунково-графічна робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Тарасова, Лариса Дмитрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Матеріалознавство та конструкційні матеріали. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Тарасова, Лариса Дмитрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування медичних інформаційних систем. Практичні роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-09-16) Білошицька, Оксана Костянтинівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Система управління якістю в медицині. Практичні роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-09-16) Білошицька, Оксана Костянтинівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Mechanics: Workshop
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021) Tarasova, Larisa; Solomin, Andriy; Antonova-Rafi, Julia
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрова схемотехніка: навчальний посібник для самостійної роботи студентів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Зубчук, Віктор Іванович; Делавар-Касмаі, Мохаммад
 • ДокументВідкритий доступ
  Telemedicine and computer networks: Laboratory workshop in cisco packet tracer
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021) Danilova, V. A.; Shlykov, V. V.
  Навчальний посібник розроблено для отримання студентами практичних навичок з проектування та налаштування комп’ютерних мереж. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 163 – «Біомедична інженерія» факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Object-Oriented Programming. Workshop
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021) Danilova, V. A.
  Навчальний посібник розроблено для отримання студентами практичних навичок з програмування мовою С++. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 163 – «Біомедична інженерія» факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Телемедицина та комп'ютерні мережі: Лабораторний практикум у Cisco Packet Tracer
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Данілова, Валентина Анатоліївна; Шликов, Владислав Валентинович
  Навчальний посібник розроблено для отримання студентами практичних навичок з проектування та налаштування комп’ютерних мереж. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 163 – «Біомедична інженерія» факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Об'єктно-орієнтоване програмування. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Данілова, Валентина Анатоліївна
  Навчальний посібник розроблено для отримання студентами практичних навичок з програмування мовою С++. Навчальне видання призначене для студентів, які навчаються за спеціальністю 163 – «Біомедична інженерія» факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • ДокументВідкритий доступ
  Бакалаврська переддипломна практика: матеріали для самостійної підготовки студентів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-09-16) Максименко, Віталій Борисович; Овчаренко, Ганна Романівна; Савкіна, Катерина Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Quantitative Physiology. Laboratory workshop
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2021-09-16) Vovianko, Svitlana; Ovcharenko, Ganna