Роль «Руської трійці» у пробудженні національної свідомості західних земель України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Західна Україна, національне відродження, язичіє, народна мова, цензура, Western Ukraine, national revival, paganism, folk language, censorship, Западная Украина, национальное возрождение, язычие, народная речь, цензура

Бібліографічний опис

Паламарчук Н. І. Роль «Руської трійці» у пробудженні національної свідомості західних земель України / Н. І. Паламарчук // Сторінки історії : збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 41. – С. 32-43. – Бібліогр.: 27 назв.

DOI