Процеси та обладнання хімічних технологій. Базові принципи теорії тепломасообміну: практикум. (2-ге видання перероблене і доповнене)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Анотація

Процеси тепло- та масообміну є одними з найважливіших в хімічній промисловості, при чому в більшості випадків ці процеси протікають за участі рідин та газів. Інтенсивність тепло- та масообміну визначається гідравлічними умовами в апаратах. Даний навчальний посібник присвячений питанням гідравліки в обладнанні хімічних виробництв. Наведено практичне застосування основних закономірностей течії рідин та газів, та методики гідравлічного розрахунку типових апаратів. Матеріал посібника доцільно використовувати при проведенні практичних занять з курсу «Процеси та обладнання хімічних технологій-1. Базові принципи теорії тепломасообміну». Наведені завдання для розрахунків та приклади їх виконання. Всі необхідні довідкові дані для виконання розрахунків наведені в тексті посібника

Опис

Ключові слова

гідравліка, теорія, практикум, завдання, приклади, вирішення

Бібліографічний опис

Процеси та обладнання хімічних технологій. Базові принципи теорії тепломасообміну: практикум. (2-ге видання перероблене і доповнене) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітньої програми «Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: С. В. Гулієнко, А. Р. Степанюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,9 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 128 с. – Назва з екрана.

DOI