Застосування кореляційної матриці до розв’язання задачі аутентифікації особи за динамічно введеним підписом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

аутентифікація особи, електронний підпис, authentification of person, electronic signature, аутентификация личности, електронная подпись

Бібліографічний опис

Кузьменко, О. М. Застосування кореляційної матриці до розв’язання задачі аутентифікації особи за динамічно введеним підписом / О. М. Кузьменко, Ю. Х. Ніжебецька, І. О. Рибіна // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2009. – № 39. – С. 5–8. – Бібліогр.: 2 назви.

DOI