Числові методи аналізу: теорія та завдання до комп'ютерного практикуму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник присвячений застосуванню комп‘ютерної техніки для розрахунків та моделювання. Розглянуті основні питання, пов‘язані з розв‘язком алгебраїчних й трансцендентних рівнянь, методи числового інтегрування, розв’язок комбінованих задач та методи апроксимації й інтерполяції функцій.

Опис

Ключові слова

числове інтегрування, розв'язок рівнянь

Бібліографічний опис

Числові методи аналізу: теорія та завдання до комп’ютерного практикуму [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», освітня програма підготовки (спеціалізація) «Обладнання хімічних, нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Р. В. Сачок. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 134 с. – Назва з екрана.

DOI