Комп'ютерні системи реального часу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

система реального часу, Моделі системи, Real Time System, System model

Бібліографічний опис

Зайцев, В. Г. Комп’ютерні системи реального часу [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньою програмою ”Системне програмування та спеціалізовані комп’ютерні системи” спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» / В. Г. Зайцев, Є. І. Цибаєв ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,49 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 162 с. – Назва з екрана.

DOI