Основи інженерії та технології сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

сталий розвиток, життєвий цикл, інженерія, зелена економіка, багатооборотна економіка, техногенна безпека, відновлювальні джерела енергії, відходи

Бібліографічний опис

Основи інженерії та технології сталого розвитку [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студентів другого (магістерського) рівня підготовки усіх спеціальностей / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Б.М. Комариста, В.І. Бендюг. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,68 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 267 с. – Назва з екрана.

DOI