Педагогічна практика. Рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-09-16

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Окреслено мету, завдання та зміст педагогічної практики аспірантів у межах підготовки за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». Подано вимоги до проходження аспірантами педагогічної практики до її захисту. Містить вимоги та зразки документів по оформленню відповідної документації з педагогічної практики. У додатках уміщено зразки документів з оформлення відповідної документації з педагогічної практики. Навчальний посібник розрахований для аспірантів та викладачів закладів вищої освіти зі спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія».

Опис

Ключові слова

педагогічна практика, видавництво та поліграфія, доктори філософії (PhD), наукові дослідження

Бібліографічний опис

Педагогічна практика. Рекомендації до проходження педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «доктор філософії» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для аспірантів, які навчаються за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Т. Ю. Киричок, О. І. Бараускєне, Н. Л. Талімонова, Т. Є. Клименко, С. М. Зигуля. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,11 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021 – 65 с. – Назва з екрана.

DOI