Прогнозування часових рядів методами нейроних мереж для автоматизованого керування попитом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

прогнозування, часові ряди, LTSM, модель

Бібліографічний опис

Дорошенко, А. О. Прогнозування часових рядів методами нейроних мереж для автоматизованого керування попитом / А. О. Дорошенко // XVII Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Ефективність та автоматизація інженерних рішень у приладобудуванні», 07-08 грудня 2021 р, м. Київ, Україна : збірник праць конференції. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 22-25. – Бібліогр.: 3 назви.

DOI