Імпедансні моделі двоямних структур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

двоямна структура, імпедансна δ-неоднорідність, вхідний імпеданс, double well structure, impedance δ-inhomogeneity, input impedance, двухъямная структура, импедансная δ-неоднородность, входной импеданс

Бібліографічний опис

Імпедансні моделі двоямних структур / М. А. Гіндікіна, М. В. Водолазька, Ю. Ф. Адаменко, Є. А. Нелін // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 60. – С. 131–140. – Бібліогр.: 14 назв.

DOI