Швидкість збіжності для точної асимптотики рядів великих ухилень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Точна асимптотика, Швидкість збіжності, Ряд великих ухилень, Precise asymptotics, Convergence rate, Series of large deviations, Точная ассимптотика, Скорость сходимости, Ряд больших уклонений

Бібліографічний опис

Грегуль Ю. О. Швидкість збіжності для точної асимптотики рядів великих ухилень / Ю. О. Грегуль // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 26–33. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI