Ensuring effective governing for regional development

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

regional development, regional government, human resources, electronic management, coordination of teaching, региональное развитие, региональное управление, человеческие ресурсы, электронное правительство, координация обучения

Бібліографічний опис

Didmanidze, I. Sh. Ensuring effective governing for regional development / Didmanidze Ibraim Sh., MotskobiliIa R., Didmanidze Manana I. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 35–38. – Бібліогр.: 5 назв.

DOI