Біогеохімія

Ескіз недоступний

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Висвітлено базовий теоретичний матеріал, необхідний для підготовки до виконання лабораторних робіт, запропоновано лабораторні роботи, що допомагають засвоєнню навчального матеріалу з кредитного модуля «Біогеохімія» дисципліни «Спецрозділи хімії», а також проведенню експериментальних досліджень, які використовуються в екологічній практиці. Для поліпшення завоєння «Біогеохімії» студентам НТУУ «КПІ» екологічних спеціальностей та інших вищих технічних навчальних закладів.

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

біогеохімія, питні води, стічні води, очищення води, опади, кислотність опадів, електроліз, природні води

Бібліографічний опис

Кофанова, О. В. Біогеохімія [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / О. В. Кофанова ; НТУУ «КПІ». - Електронні текстові дані (1 файл: 381 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2010. - 48 с. - Назва з екрана.

DOI