The role of the catalyst multifunctionality in heterogeneous catalysis

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

heterogeneous catalysis, catalyst multifunctionality, isomerization, cracking, hydrogenation, ethanol conversion, microstructure reactor, гетерогенний каталіз, мультифункціональність каталізатора, ізомеризація, крекінг, гідрування, конверсія етанолу, мікроструктурний реактор, гетерогенный катализ, многофункциональность катализатора, изомеризация, крекинг, гидрирование, конверсия этанола, микроструктурный реактор

Бібліографічний опис

Reschetilowski, W. The role of the catalyst multifunctionality in heterogeneous catalysis / Reschetilowski W. // Комп'ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях КМКТТ-2021 : збірник наукових статей Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 12-14 травня 2021 р. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – С. 19.

DOI