Навчальні завдання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для програмованого навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-07-18

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Колосова, О. П. Навчальні завдання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки для програмованого навчання [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів», «Комп’ютерно-інтегровані технології проектування приладів», «Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування», «Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології», «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні», «Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики» / О. П. Колосова, Г. В. Баскова, М. В. Лазарчук ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 15,18 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 95 с. – Назва з екрана.

DOI