Формирование электропроводящего изображения методом струйной печати

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПІ НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Формирование электропроводящего изображения методом струйной печати / И. Н. Фадейкина, О. Л. Грибкова, Л. Я. Перешивко, В. И. Золотаревский, А. Р. Тамеев, А. В. Ванников // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 3(29). – С. 80–89. – Бібліогр.: 18 назв.

DOI