Дослідження одноконтурних систем автоматичного регулювання з пропорційними та пропорційно-інтегральними регуляторами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

АСУ ТП, лабораторні роботи, регулятор, теплоенергетика, автоматизація, регулювання

Бібліографічний опис

Меренгер, П. П. Дослідження одноконтурних систем автоматичного регулювання з пропорційними та пропорційно-інтегральними регуляторами [Електронний ресурс] : навчальний посібник до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» (освітньо-професійна програма «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій») / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. : П. П. Меренгер, Т. В. Нікуленкова, Л. Майер. – Електронні текстові данні (1 файл: 990,39 Кб). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 37 с. – Назва з екрана.

DOI