Технология распределенной обработки данных и приложений с использованием динамически интерпретируемых метамоделей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

динамическая интерпретация, брокер обработки, метамодель, метаданные, машина состояний, информационные системы, интеграция данных

Бібліографічний опис

Технология распределенной обработки данных и приложений с использованием динамически интерпретируемых метамоделей / Ю. А. Тимошин, Т. Г. Шемсединов, В. П. Ярченко, А. И. Мороз // Адаптивні системи автоматичного управління : міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2014. – № 1(24). – С. 128–138. – Бібліогр.: 7 назв.

DOI