Оцінка надійності аутентифікації особи за динамічно введеним підписом при наявності адитивного шуму

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ "КПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

аутентифікація особи, динамічно введений підпис, person authentication, dynamically introduced signature, аутентификация личности, динамически введенная подпись

Бібліографічний опис

Рибін, О. І. Оцінка надійності аутентифікації особи за динамічно введеним підписом при наявності адитивного шуму / О. І. Рибін, О. М. Кузьменко // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2010. – № 40. – С. 16–20. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI