Проєктування комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем. Конспект лекцій

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Проєктування комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Інформаційні вимірювальні технології» спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. Г. Здоренко, Н. М. Защепкіна, С. В. Барилко, Г. І. Войченко, С. М. Лісовець, О. М. Маркіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,82 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 262 с. – Назва з екрана.

DOI