Актуалізація концепції соціальних розмежувань Ст. Роккана ТА С. Ліпсета в контексті сецесійних загроз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

соціальний розкол, лінії розмежування, сецесійні загрози, партійна система, конфлікт, примордіальні ідентичності, social cleavage, lines of delimitation, secession threats, party system, conflict, primordial identities

Бібліографічний опис

Попков, Д. О. Актуалізація концепції соціальних розмежувань Ст. Роккана ТА С. Ліпсета в контексті сецесійних загроз / Д. О. Попков // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право : збірник наукових праць. – 2018. – № 2 (38). – С. 34–39. – Бібліогр.: 18 назв.