Applications of Generalized Integral Transforms

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

Generalized integral transforms, Laplace’ integral transforms, Stieltjes’ integral transforms, Узагальнені інтегральні перетворення, Інтегральне перетворення Лапласа, Інтегральне перетворення Стільтьєса, Обобщенные интегральные преобразования, Интегральное преобразование Лапласа, Интегральное преобразование Стильтьеса

Бібліографічний опис

Virchenko N. O. Applications of Generalized Integral Transforms / N. O. Virchenko, M. O. Chetvertak // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 21–25. – Бібліогр.: 12 назв.

DOI