Шляхи покращення структури капіталу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

капітал, власний капітал, залучений капітал, позичковий капітал, структура капіталу, оптимізація структури капіталу, capital, own capital, borowwed capital, capital structure, capital structure optimization, капитал, собственный капитал, привлеченный капитал, ссудный капитал, структура капитала, оптимизация структуры капитала

Бібліографічний опис

Хринюк О. С. Шляхи покращення структури капіталу підприємства / Хринюк О. С., Хваль Ю. О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 301–308. – Бібліогр.: 10 назв.

DOI