Ентропійний аналіз процесу радіокерування рухомими об’єктами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

радiокерування, ентропiя, iнформацiя, radio control, entropy, informational losses, information, радиоуправление, энтропия, информация

Бібліографічний опис

Бичковський, В. О. Ентропiйний аналiз процесу радiокерування рухомими об’єктами / В. О. Бичковський, Ю. Ю. Реутська // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 68. – С. 38–42. – Бібліогр.: 9 назв.

DOI