Програмно-апаратне забезпечення моделювання впливу гіпоксії на організм людини та проведення гіпоксичних тренувань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

автоматизований програмно-апаратний комплекс, проектування, мікроконтролер, експертна система, моделювання, гіпоксикатори, гіпоксичні тренування, фізіологічні параметри, automated software and hardware complex, designing, microcontroller, expert system, modeling, hypoxicatory, hypoxic training, physiological parameters, автоматизированный программно-аппаратный комплекс, проектирование, микроконтроллер, экспертная система, моделирование, гипоксикаторы, гипоксические тренировки, физиологические параметры

Бібліографічний опис

Полягушко, Л. Г. Програмно-апаратне забезпечення моделювання впливу гіпоксії на організм людини та проведення гіпоксичних тренувань : дис. … канд. техн. наук : 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт / Полягушко Любов Григорівна. – Київ, 2019. – 178 с.

DOI