Теоретична механіка в історичному розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

теоретична механіка, історія

Бібліографічний опис

Теоретична механіка в історичному розвитку [Електронний ресурс] : методичні вказівки для самостійної роботи студентів спеціальності: 113 «Галузеве машинобудування», спеціалізацій: «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та нафтопереробних виробництв»; «Інжиніринг, обладнання та технології целюлозно-паперових виробництв» всіх форм навчання / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. І. Штефан, Н. В. Гнатейко, В. М. Федоров. – Електронні текстові данні (1 файл: 297,02 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 35 с. – Назва з екрана.

DOI