Основи автоматизації технологічних процесів. Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник забезпечує лекційний курс з дисципліни "Основи автоматизації технологічних процесів". Навчальний посібник знайомить студентів з фундаментальними основами і визначеннями в області сучасних засобів автоматизації обробки та транспортування деталей, а також автоматизації контролю та керування технологічними процесами. Чітка структурованість лекцій допоможе студентові швидше і легше оволодіти пропонованим матеріалом та застосовувати набуті уміння при розв’язанні реальних науково технічних задач різного ступеня складності.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Основи автоматизації технологічних процесів. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» за спеціальностями 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 174 Автоматизація,комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. В. Шевченко, Г. С. Тимчик. – Електронні текстові дані (1 файл 1,5 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 111 с. – Назва з екрана.

DOI