Теплообмін при плівковій конденсації рухомої пари в горизонтальній трубі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

горизонтальна труба, двофазний потік, плівкова конденсація, сила міжфазного тертя, теплообмін, film condensation, friction coefficient, heat transfer, horizontal tube, refrigerant, two-phase flow, горизонтальная труба, двухфазный поток, пленочная конденсация, сила межфазного трения, теплообмен, хладагент, холодоагент

Бібліографічний опис

Середа, В. В. Теплообмін при плівковій конденсації рухомої пари в горизонтальній трубі : дис. … канд. техн. наук. : 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика / Середа Володимир Володимирович. – Київ, 2017. – 171 л.

DOI