Реконструкція технологічної схеми очищення стічних вод панчішної фабрики для мінімізації впливу на водний об’єкт

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

стічні води, оборотне водопостачання, електрокоагулятор, схема очищення, флокулянт, хлориди, завислі речовини, електрокоагуляція, steam water, current water supply, electrocontactor, cleaning scheme, flocculant, chlorides, targeted substances, electric coagulation

Бібліографічний опис

Баклан, В. Г. Реконструкція технологічної схеми очищення стічних вод панчішної фабрики для мінімізації впливу на водний об’єкт : дипломний проект ... бакалавра : 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Баклан Владислав Геннадійович. – Київ, 2019. – 90 с.

DOI