Бакалаврські роботи

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 8887
 • ДокументВідкритий доступ
  Структура мобільних мереж, їх вразливості та методи протидії
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Торопчін, Євгеній Олександрович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Метою роботи є створення методу протидій однієї з існуючих в в мобільній мережі. Об’єкт дослідження - мобільні мережі. Предмет дослідження – небезпечне з’єднання та процедура автентифікації між пристроєм та базовою станцією. Під час розробки методу захисту були використані такі методи дослідження: Аналіз – для виявлення вразливостей, їх структурування та поставлення конкретних цілей протидії. Моделювання – для розробки моделі поведінки системі та зменшення вірогідності використання вразливостей в протоколі з’єднання. Результатом роботи є модель алгоритму методу додаткової перевірки безпечності передачі сигналу в GSM та UMTS протоколах зв'язку.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка ризиків кібербезпеки для системи SCADA газотранспортних систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Золотов, Іван Костянтинович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Об’єкт дослідження – система захисту від кібератак газотранспортної мережі Предмет дослідження – методи збору і обробки даних для оцінки ризиків кібератак в системі SCADA Метою роботи є оцінка ризиків кібератакна газотранспортну систему по даним SCADA Методи дослідження: літературний огляд, аналіз
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи захисту від сліпого зворотно-орієнтованого програмування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шевченко, Семен Шамсович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Об'єкт дослідження: сліпе зворотно-орієнтоване програмування. Предмет дослідження: методи захисту від сліпого зворотно-орієнтованого програмування. Мета дослідження: підвищення рівня захищенності серверної інфраструктури. Методи дослідження: огляд літературних джерел, аналіз переваг і недоліків існуючих методів захисту від сліпого зворотно-орієнтованого програмування, розробка програми для автоматизації сліпих ROP-атак на віддалений веб-сервер. Робота містить опис процесу знаходження і експлуатації вразливостей веб- серверів з відкритим кодом. Дана робота розглядає процес обходу технологій захисту від зворотно-орієнтованого програмування та аналіз сучасних методів захисту від сліпого ROP.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання машинного навчання для виявлення спаму
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сьомченко, Дмитро Вікторович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Метою роботи є визначення можливостей використання методів машинного навчання для виявлення спаму в комунікаційних каналах. Об’єктом дослідження є процес виявлення спаму в електронній пошті та інших комунікаційних каналах. Предметом дослідження є методи машинного навчання, які можуть бути застосовані для виявлення спаму. Робота включає в себе аналіз існуючих методів та їхньої ефективності. Методи дослідження можуть включати аналіз літературних джерел, дослідження та реалізацію алгоритмів машинного навчання, проведення експериментів та оцінку результатів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Захищенність інформаційних систем у фінансових установах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Прохоренко, Ярослав Юрійович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  В наш час існує численна кількість фінансових установ, які підтримують напряму економіку країни та в одночас зберігають велику кількість конфіденційної інформації. Захист інформаційних систем таких установ є дуже важливою задачею. Але дуже часто компанії нехтують інформаційною безпекою. Це включає в себе тривале використання застарілого програмного забезпечення, необізнанність співробітників у питаннях базової інформаційної безпеки та інше. Метою дослідження є огляд інцидентів, популярних типів атак та засобів захисту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні механізми ідентифікації атак нульового дня ransomware для ОС Windows
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Тислицький, Данііл Володимирович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Метою роботи є розробка програмного механізму ідентифікації ШПЗ, що використовують поточну модель асинхронних запитів вводу-виводу за допомогою I/O Completion Ports. Методи дослідження: аналіз (аналіз наявних теоретичних джерел та механізмів детектування ШПЗ), порівняння (порівняльна характеристика I/O Completion Port з альтернативним механізмом), вимірювання (вимірювання часової характеристики, що використовується при порівнянні), абстрагування (реалізація елементу ШПЗ, що використовує I/O Completion Port без корисного навантаження), метод емпіричного рівня (виявлення переваг використання I/O Completion Port в порівнянні з альтернативами), гіпотетичний метод (висунення гіпотези про використання I/O Completion Port як індикатора ransomware), розробка програмного рішення (розробка програмного механізму ідентифікації використання I/O Completion Port).
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінювання стану захищеності бездротових мереж в контексті протоколів безпеки Wi-Fi
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Корольова, Валерія Русланівна; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Мета: проаналізувати сутність протоколів безпеки Wi-Fi, відносно захисту бездротового простору мереж з відтворенням оцінювання стану захищеності Wi-Fi, щодо практичних реалізацій зламування та впровадження рекомендаційного захисту мереж. Об’єкт дослідження: безпека бездротових мереж в аспекті Wi-Fi. Предмет дослідження: визначення оцінки стану захищеності домашніх мереж на базі протоколів безпеки Wi-Fi.
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделювання кібератак супротив сучасних енергетичних систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шрейдер, Марія Олександрівна; Стьопочкіна, І. В.
  Об’єкт дослідження: Об’єкти енергопостачання. Предмет дослідження: Моделі атак на об’єкти енергопостачання. Мета дослідження: Збагачення засобів моделювання наслідків кібернетичних впливів на об’єкти енергопостачання. Методи дослідження: Аналіз літературних джерел, математичне та комп’ютерне моделювання. Обчислювальні експерименти. Отримані результати: Було змодельовано декілька сценаріїв кібератак на систему AGC, які впливають на її стабільність. Результати цього моделювання відображають ступінь небезпечності різних атак для даного об’єкта, та ступінь стійкості об’єкта та певних показників до шкідливих затримок.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виявлення присутності та перебування APT-груп в Windows системах на основі їх атрибутів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Снігур, Антон Юрійович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Мета дипломної роботи: дослідження присутності APT загроз в Windows та розробка системи по впровадженню методів їх виявлення на основі індикаторів компрометації. Об’єкт дослідження: APT-загрози та їх присутність в Windows системах, детектування на основі індикаторів. Предмет дослідження: методи пошуку та ідентифікації загроз на основі індикаторів компрометації Наукова новизна отриманих результатів: полягає в розробці власної системи на основі клієнт-серверної моделі для виявлення загроз на основі статичних, динамічних та мережевих індикаторів й зручна взаємодія з системою через Телеграм бота.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вразливості протоколу Ronin в контексті політики RBAC
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Гузенко, Галина Сергіївна; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Метою даної роботи є аналіз і усунення вразливостей протоколу RBAC Ronin. Завдання включає побудову імітаційної моделі на базі MySQL, визначення сценаріїв атак, їх моделювання, зміну ролей та експериментальне підтвердження покращення рівня безпеки. Об'єктом дослідження є протокол Ronin, а предметом дослідження є виявлені вразливості цього протоколу під час аудиту атаки та інші загальні вразливості. Методи дослідження включають аналіз наявних аудитів та документації, побудову моделі, аналіз коду, аналіз RBAC NIST, побудову імітаційної моделі, симуляцію RBAC протоколу, зміну імітаційної моделі та порівняння.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінювання кіберстійкості на підприємстві
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Проценко, Олександр Арнольдович; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Основною метою є дослідження загальних концепцій та порівняння загальних ознак фреймворків для оцінювання кіберстійкості. Об’єктом дослідження являються методи та інструменти для визначення рівня кіберстійкості на підприємстві. Предметом дослідження є оцінювання стану кіберстійкості на підприємстві за допомогою фреймворків.
 • ДокументВідкритий доступ
  Виявлення Golden Ticket атаки на основі поведінкового аналізу у середовищі Active Directory
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мельник, Анастасія Максимівна; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Метою роботи є розробка методу виявлення атаки Golden Ticket у мережі Active Directory на основі аналізу трафіку і виявлення характерних сигнатур. Предметом дослідження є механізм роботи протоколу мережевої автентифікації Kerberos і атака підробки TGT (Ticket-Granting Ticket) квитків «Golden Ticket», методи захисту і виявлення даної атаки у мережі. Об’єктами дослідження є офіційна документація Microsoft, RFC документи, мережа, побудована на основі Active Directory, трафік зловмисної активності
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритм форензіки для виявлення незаконної діяльності в публічних блокчейнах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Абдуллаєва, Есміра Вагіфівна; Гальчинський, Леонід Юрійович
  Мета роботи – створення реалізації алгоритму форензіки блокчейн мережі на основі протоколу Ethereum задля виявлення незаконної діяльності. Об’єкт дослідження – виявлення незаконної діяльності в блокчейн протоколі Ethereum. Предмет дослідження дипломної роботи – алгоритм блокчейн форензіки спрямований на виявлення незаконної діяльності в публічних блокчейнах. Методи дослідження - аналіз блокчейн технологій та базових вразливостей публічних блокчейн протоколів, таких як Ethereum, побудова алгоритму форензіки та програмна реалізація аналізу мережі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмне забезпечення збору та аналізу даних про російських військовослужбовців, що беруть участь у війні проти України
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ткаченко, Вікторія Вікторівна; Олійник, Юрій Олександрович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 25 таблиць, 38 рисунків та 9 джерел – загалом 64 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці програмного забезпечення збору даних про російських військовослужбовців, що беруть участь у війні проти України. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення для збору та аналізу даних про російських військовослужбовців, що беруть участь у війні проти України. Предмет дослідження: процеси розроблення програмного забезпечення, що проводить пошук та аналіз даних, його впровадження і супроводження. Мета дипломного проєкту: збільшення ефективності пошуку та аналізу даних про російських військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. У першому розділі проведено аналіз предметної області та вивчено існуючі аналоги програмного забезпечення. Були визначені функціональні та нефункціональні вимоги до застосунку. У другому розділі описана архітектура програмного продукту. Були наведені фреймворки та бібліотеки, які вважаються оптимальними для даного проєкту. Також надано детальний опис основних компонентів програми, опис вхідних та вихідних даних. Третій розділ присвячений методам тестування розробленого застосунку. Були наведені загальні описи етапів та процесів тестування, а також представлені результати проведених тестів. Четвертий розділ дипломного проєкту розглядає процес розгортання та експлуатації розробленого програмного забезпечення, а також питання підтримки та обслуговування.
 • ДокументВідкритий доступ
  Подійно-орієнтована бібліотека для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки. Мова розмітки для проектування користувацьких інтерфейсів.
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Прошин, Назарій Анатолійович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 83 таблиць, 4 рисунки та 1 джерело – загалом 89 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці подійно-орієнтованої бібліотеки для створення користувацьких інтерфейсів на основі власної мови розмітки. Мета спрощення процесу інтеграції засобів розробки графічного інтерфейсу користувача у цільове програмне забезпечення, а також розширення можливостей налаштування контролерів при проєктуванні графічного інтерфейсу користувача за рахунок розробки подійно-орієнтованої бібліотеки, яка використовує зручну та інтуїтивно зрозумілу мову розмітки. У першому розділі проведено змістовний огляд та аналіз предметної області, а також проаналізовано уже наявні ІТ-проекти, що вирішують схожі задачі. Представлено діаграму варіантів використання, що містить в собі основні аспекти створення інтерфейсів за допомогою розроблених технологій. Також розроблено вимоги функціональні вимоги, і показано їх взаємозв’язок з варіантами використання у вигляді матриці трасування. У другому розділі описано моделювання та конструювання програмного забезпечення. Модель бізнес процесу використання розробленого програмного забезпечення представлено за допомогою BPMN діаграми. Наведено опис процесу створення застосунку з графічним інтерфейсом користувача з використанням бібліотеки та мови позмітки. Для реалізації бібліотеки було обрано монолітну архітектуру. Для деталізації архітектури програмного забезпечення наведено діаграми класів, описано призначення всіх сутностей. Також було описано алгоритми парсингу мови розмітки, створення та відображення віджетів на основі параметрів, а також процес обробки взаємодії з віджетами. У третьому розділі було проведено аналіз якості та тестування програмного забезпечення. За допомогою статичного аналізатора було проаналізовано код програмного забезпечення, отримано високу оцінку. У розділі також описані процеси тестування. Всі тести пройдені успішно, розроблена бібліотека відповідає всім функціональним та нефункціональним вимогам. У четвертому розділі описано впровадження програмного забезпечення. Вихідний код бібліотеки розміщення на платформі Github. Наведено інструкцію користувача для розгортання бібліотеки та приклад розробки користувацького інтерфейсу з її використанням.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмне забезпечення для моніторингу та прогнозування курсу валют
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Баранов, Андрій Володимирович; Стельмах, Олександр Петрович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з пʼятьох розділів, містить 34 таблиці, 36 рисунків та 22 джерел – загалом 75 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці бота для валютного аналізу та прогнозування. Мета облегшити користувачу отримання інформації про ціни валют, криптовалют, акцій та цінних металів, а також прогноз ціни на майбутнє шляхом розробки телеграм бота зі зручним та простим інтерфейсом. Обʼєкт дослідження: процесс отримання інформації про валюти. Предмет дослідження: способи отримання інформації про різні валюти. У розділі «Аналіз вимог до програмного забезпечення» описані загальні положення, аналіз предметної області, аналіз існуючих технологій та успішних ІТ-проєктів, аналіз вимог до програмного забезпечення, постановка задачі. Розділ «Моделювання та конструювання програмного забезпечення» присвячений аналізу та моделюванню програмного забезпечення, опису архітектури, конструюванню програмного забезпечення та аналізу безпеки даних. У розділі «Аналіз якості та тестування програмного забезпечення» проведений аналіз якості ПЗ, описані процеси тестування та контрольний приклад. Останній розділ «Впровадження та супровід програмного забезпечення» містить опис розгортання та підтримки програмного забезпечення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні засоби розробки штучного інтелекту персонажів в ігрових симуляторах. Легковагова архітектура для ігрового ШІ
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Газін, Костянтин Андрійович; Стеценко, Інна Вячеславівна
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 1 таблицю, 30 рисунків та 7 джерел – загалом 40 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці легковагового архітектурного рішення для розробки ігрового ШІ. Мета: полегшити і пришвидшити процес розробки ігрового ШІ. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення з розробки комп’ютерних ігор. Предмет дослідження: програмне забезпечення з розробки інтелекту персонажів комп’ютерних ігор. У першому розділі були коротко описані результати аналізу вимог до програмного забезпечення, що був проведений у спільній частині дипломного проєкту. Підбиваючи підсумки можна сказати, що розробка ігрового ШІ одна з найскладніших областей розробки відеоігор. У ній не вистачає легковагового архітектурного рішення для маленьких та середніх студій, та тимчасового рішення для великих студій. Наше рішення займає цю нішу, і може пришвидшити і полегшити розробку ігрового ШІ. Дає змогу сфокусуватись на написанні ігрової логіки, без потреби витрачати час і сили на розробку власного архітектурного рішення. У другому розділі описаний процес моделювання та конструювання програмного забезпечення. У цьому розділі були змодельовані бізнес-процеси у форматі BPMN. Змодельована і описана архітектура, прописаний кожний елемент кожного шару ШІ. Розписані алгоритми та патерни, які використовуються при розробці. Аргументована якість запропонованого рішення. У третьому розділі проведений аналіз якості та тестування ПЗ код рішення був повністю перевірений у статичному аналізаторі коду і перевірений по багатьом метрикам. Код рішення вийшов достатньо якісним, при цьому не містить зайвої комплексності, та може бути використаний як фундамент для написання ШІ. Написані тести та описані сценарії до них, щоб перевірити якість і працездатність рішення. Всі тести пройшли успішно. Описаний варіант використання архітектури який у деталях пояснює як працює кожний елемент системи при роботі. У четвертому розділі описаний процес впровадження і підтримки ПЗ: публікація пакету на GitHub та його оновлення. Результати роботи опубліковані в журналі “Адаптивні системи автоматичного управління”. 2023. Том 1 No42. с. 59–67.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні засоби розробки штучного інтелекту персонажів в ігрових симуляторах. Плагін для конфігурації ігрового ШІ
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Муравинець, Михайло Сергійович; Стеценко, Інна Вячеславівна
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 9 таблиць, 38 рисунків та 7 джерел – загалом 42 сторінки. Дипломний проєкт присвячений розробці плагіна для конфігурації ігрового ШІ. Мета: полегшити і пришвидшити процес розробки ігрового ШІ. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення з розробки комп’ютерних ігор. Предмет дослідження: програмне забезпечення з розробки інтелекту персонажів комп’ютерних ігор. Перший розділ описує вимоги до програмного забезпечення, головною з яких є надання можливості людям, що не знайомі з програмування, створювати каркас штучного інтелекту, на основі якого, потім можна писати логіку поведінки не вдаючись у алгоритми прийняття рішень. У другому розділі описано основні сутності ігрового рушія, для якого був написаний плагін для конфігурування ШІ. У цьому розділі змодельовані бізнес-процеси у форматі BPMN, надано опис архітектури Godot. Далі було описано основні класи плагіну та процес перетворення сутностей плагіну у елементи розробленого фреймворку для розробки ШІ. Третій розділ надає інформацію про тестування програмного забезпечення. У ньому наведено результати статичного аналізу коду, що написаний на C#, та мануально протестовано понад 20 сценаріїв взаємодії з плагіном. У четвертому розділі описаний процес впровадження і підтримки ПЗ: публікація пакету на GitHub та Godot Asset Library, і їх оновлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні засоби розробки штучного інтелекту персонажів в ігрових симуляторах (комплексна тема). Загальна частина
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Газін, Костянтин Андрійович; Муравинець, Михайло Сергійович; Стеценко, Інна Вячеславівна
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 34 таблиці, 28 рисунків та 9 джерел – загалом 56 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці легковагового архітектурного рішення для розробки ігрового ШІ. Мета: полегшити і пришвидшити процес розробки ігрового ШІ. Об'єкт дослідження: програмне забезпечення з розробки комп’ютерних ігор. Предмет дослідження: програмне забезпечення з розробки інтелекту персонажів комп’ютерних ігор. У першому розділі були коротко описані результати аналізу вимог до програмного забезпечення. У індустрії не вистачає легковагового архітектурного рішення для маленьких та середніх студій, та тимчасового рішення для великих студій. Наше рішення займає цю нішу, і може пришвидшити і полегшити розробку ігрового ШІ. Також наше рішення має інструмент для графічного конфігурування ШІ та демонстраційний проект, для того, щоб швидше освоїти технологію. Наш інструментарій дає змогу сфокусуватись на написанні ігрової логіки, без потреби витрачати час і сили на розробку власного архітектурного рішення. У другому розділі описаний процес моделювання та конструювання програмного забезпечення. У цьому розділі були змодельовані бізнес-процеси у форматі BPMN. Змодельована і описана архітектура, описані алгоритми ШІ, які використовуються для демонстрації. У третьому розділі проведений аналіз якості та тестування ПЗ були зроблені мануальні тести ШІ у демонстраційному проєкті. Всі тести пройшли успішно. Описаний варіант розвитку гри. У четвертому розділі описаний процес впровадження і підтримки ПЗ: публікація пакету на GitHub, Godot Asset Lib та його оновлення.
 • ДокументВідкритий доступ
  Веб-застосунок для продажу права власності на віртуальні об'єкти з використанням свідоцтва створеного на основі технології блокчейн
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Василець, Данило Богданович; Кожін, Назар Олексійович; Головченко, Максим Миколайович
  Пояснювальна записка дипломного проєкту складається з чотирьох розділів, містить 26 рисунків та 9 джерел – загалом 37 сторінок. Дипломний проєкт присвячений розробці веб-застосунку для продажу права власності на віртуальні об’єкти з використанням свідоцтва створеного на основі технології блокчейн. Мета роботи - спростити процедуру придбання віртуальних об'єктів та забезпечити автоматизацію процесу створення сертифікатів, що підтверджують право власності на віртуальний об’єкт. Об'єкт дослідження: Взаємодія веб застосунку для продажу віртуальних об’єктів та програмного інтерфейсу для реєстрації права власності у блокчейні. Предмет дослідження: процеси продажу товарів та реєстрації права власності на них. У першому розділі було представлено вступну оцінку розробки веб-застосунку та програмного інтерфейсу, описано постановку задачі проекту та визначено ключові завдання, поставлені перед розробкою. Розділ другий, присвячений розгляду бізнес процесів, у контексті взаємодії програмного інтерфейсу та веб-застосунку. У третьому розділі було розглянуто та детально описано контрольний приклад використання розробленого програмного рішення. Розділ четвертий, присвячений наведенню детальних інструкцій по розгортанню та підтримці програмного забезпечення.