Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

Бібліографічний опис

Кисельова, О. Г. Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 8 (7).05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології » / О. Г. Кисельова, А. О. Матвійчук ; НТУУ «КПІ». – Електронні текстові дані (1 файл: 4,60 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 161 с. – Назва з екрана.

DOI