Облік міжнародних операцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-10

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Методичні вказівки містять основні вимоги щодо написання курсової роботи з дисципліни "Облік міжнародних операцій"

Ключові слова

облік міжнародних операцій, іноземна валюта, курсова різниця, іноземні інвестиції, кредит в іноземній валюті, експорт, імпорт, давальницька сировина, розрахунки з підзвітними особами, відрядження за кордон, зовнішньоекономічний контракт, гуманітарна допомога, спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями

Бібліографічний опис

Облік міжнародних операцій [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. Є. Скоробогатова. – Електронні текстові дані (1 файл: 472 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 17 с. – Назва з екрана.

DOI