Інтелектуальна власність та патентознавство

Анотація

Опис

Ключові слова

інтелектуальна власність, интеллектуальная собственность, патентні дослідження, патентные исследования, винаходи, изобретения, промислові зразки, промышленные образцы, торговельні марки, торговые марки, географічні зазначення, географические указания, авторське право, авторское право, недобросовісна конкуренція, недобросовестная конкуренция

Бібліографічний опис

Інтелектуальна власність та патентознавство [Електронний ресурс] : підручник для студ., які навчаються за програмами підготовки магістрів / Н. О. Білоусова, Н. В. Гаврушкевич, М. А. Данильченко, М. В. Дубняк, Н. Д. Когут, О. В. Литвин, А. С. Ромашко, П. М. Цибульов, О. Я. Юрчишин ; КПІ ім. Ігоря Сікорського ; за ред. П. М. Цибульова, А. С. Ромашко. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,03 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. ‒ 377 с. – Назва з екрана.

DOI