Конструювання пристроїв точної механіки. Лабораторний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник містить усі необхідні студенту відомості щодо підготовки до виконання, виконання та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання пристроїв точної механіки». Метою лабораторних робіт є дослідження схем і конструкцій різних пристроїв, що використовуються на літальних апаратах в системах керування, орієнтації і навігації. Навчальний посібник для виконання та захисту лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання пристроїв точної механіки» потрібен для вивчення студентами основ конструювання і перевірки працездатності цих пристроїв в умовах, наближених до реальних умов експлуатації. Навчальний посібник «Конструювання пристроїв точної механіки: лабораторний практикум» призначений для студентів спеціальності «Авіоніка» спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами».

Опис

Ключові слова

конструювання, design, пристрій, device, вимірювання висоти польоту, flight altitude measurement, барометричний висотомір, barometric altimeter, магнітометр, magnetometer

Бібліографічний опис

Конструювання пристроїв точної механіки. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 173 «Авіоніка», спеціалізації «Системи керування літальними апаратами та комплексами» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. М. Нечипоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,29 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 61 с. – Назва з екрана.

DOI