Зв’язок розподілу максимуму вінерівського процесу з лінійним зсувом із розподілом поля Ченцова по ламаних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

поле Ченцова, розподіл максимуму, вінерівський процес, перетворення Дуба, Chentsov random field, Distribution of the maximum, Wiener process, Doob’s transformation theorem, Поле Ченцова, Распределение максимума, Винеровский процесс, Преобразования Дуба

Бібліографічний опис

Прохоренко Н. В. Зв’язок розподілу максимуму вінерівського процесу з лінійним зсувом із розподілом поля Ченцова по ламаних / Н. В. Прохоренко // Наукові вісті НТУУ «КПІ» : науково-технічний журнал. – 2015. – № 4(102). – С. 69–75. – Бібліогр.: 8 назв.

DOI