Технології складання в автоматизованому виробництві. Комп'ютерний практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник призначено для здобувачів ступеня бакалавра приладобудівного факультету, які навчаються за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології». В посібнику включено комп’ютерні практикуми, їх тематику, мету, зміст, етапи роботи, завдання та контрольні питання. Розглянуто послідовність, методику та приклади виконання завдань практикуму, наведено вимоги щодо оформлення протоколу готових робіт та процесу їх захисту. Наведені в навчальному посібнику матеріали будуть корисними при виконанні розрахункових робіт, курсовому та дипломному проектуванні студентами спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» .

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Технології складання в автоматизованому виробництві. Комп’ютерний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 174 « Автоматизація, комп"ютерно-інтегровані технології та робототехнііка» ,151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», спеціалізації «Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Н. В. Стельмах. – Електронні текстові дані (1 файл: 7.24 Мбайт). – Київ : КПІ ім.Ігоря Сікорського, 2023. – 77 с. – Назва з екрана.

DOI