Основи алгоритмізації та програмування. Частина 1. Основи алгоритмізації. Курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

алгоритм, мова прогамування С++, мова прогамування С++, сомпоненти, екранна форма, функція

Бібліографічний опис

Основи алгоритмізації та програмування. Частина 1. Основи алгоритмізації. Курс лекцій [Електронний ресурс] : навчальний посiбник для здобувачiв ступеня бакалавра за освiтньою програмою «Системи керування лiтальними апаратами та комплексами» спецiальностi 173 «Авiонiка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. М. М. Чепілко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1.4 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 162 с. – Назва з екрана.

DOI