Організаційно-економічне забезпечення потенціалоформуючого простору регіонів в умовах цифровізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджено наукові засади трактування поняття «потенціалоформуючий простір» з позиції регіональної економіки. Визначено системні характеристики та закономірності системних трансформації потенціалоформуючого простору регіонів в умовах цифровізації, до яких належать: динамічність розвитку технологій, безпекові виклики, збереження принципів сталого розвитку, глобалізація та відкритість світових ринків, відповідності міжнародним стандартам. Системне управління потенціалоформуючим простором базується на методологічних засадах і принципах результативної взаємодії елементів потенціалу регіону. В організаційному забезпеченні процесів управління потенціалоформуючим простором регіонів основними принципами є адаптивність та інноваційність. Доведено, що цифрові інструменти визначають характеристики організаційного забезпечення системи управління потенціалоформуючого простору, а також впливають на просторові й часові витрати ресурсів при функціонуванні економічної системи регіону.

Опис

Ключові слова

потенціалоформуючий простір, організаційно-економічне забезпечення, система управління, регіон, розвиток регіону, цифровізація, potential-forming space, organisational and economic support, management system, region, regional development, digitalisation

Бібліографічний опис

Дергалюк, М. О. Організаційно-економічне забезпечення потенціалоформуючого простору регіонів в умовах цифровізації / Дергалюк М. О., Тульчинська С. О. // Проблеми та перспективи економіки та управління: науковий журнал. – 2022. – № 4(32) . – С. 218-225. – Бібілогр.: 16 назв.

Зібрання