Варiанти методу парних порiвнянь за неповного профiлю переваг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»

Анотація

Опис

Ключові слова

профiль переваг, ваговi коефiцiєнти, парнi порiвняння, поповнення таблицi парних порiвнянь

Бібліографічний опис

Коваль, Л. В. Варiанти методу парних порiвнянь за неповного профiлю переваг / Л. В. Коваль, С. А. Смирнов // XV Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених «Теоретичнi i прикладнi проблеми фiзики, математики та інформатики», 25-27 травня 2017 року, м. Київ. – Київ : ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА», 2017. – С. 37-39. – Бібліогр.: 4 назви.

DOI