Сучасні проблеми маркетингової діяльності на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

маркетинг, маркетингoва дiяльнiсть, сучасний маркетинг, marketing, marketynhova activity, modern marketing, маркетинг, маркетингoва деятельность, современный маркетинг

Бібліографічний опис

Тульчинська С. О. Сучасні проблеми маркетингової діяльності на підприємстві / Тульчинська С. О., Шемет Я. В. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 201–206. – Бібліогр.: 6 назв.

DOI