Механіка. Курсовий проєкт. Частина 2. Деталі машин

Ескіз недоступний

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Механіка. Курсовий проєкт. Частина 2. Деталі машин [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютеризовані процеси лиття» спеціальністю 136 Металургія / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Ю. М. Сидоренко, П. Р. Устименко. – Електронні текстові дані (1 файл: 7,25 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 125 с. – Назва з екрана.

DOI