Автоматична декомпозиція ознак для спільного навчання з одним уявленням

Ескіз недоступний

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дипломна робота: 78 сторінок, 17 рисунків, 20 таблиць, 1 додаток, 46 джерел. Об’єкт дослідження – Алгоритми спільного навчання і декомпозиція даних з одним уявленням. Предмет дослідження – новий алгоритм спільного навчання на основі адаптованого алгоритму стохастичного поширення міток і порівняння його точності і швидкодії з існуючими рішеннями. Мета роботи – розробити алгоритм спільного навчання, що перевищує поточні рішення за швидкістю роботи і точністю, для проведення аналізу для невідкладних ситуацій, на кшталт гострої серцевої недостатності. Актуальність – Через структуру більшості алгоритмів напівкерованого навчання, при роботі з даними великої розмірності, вони потребують попередньої декомпозиції ознак для більш ефективної роботи основного алгоритму а також великі витрати часу для роботи. В умовах невідкладної ситуації, швидкодія є фактором, зрівнянним по важливості з точністю. У роботі створено новий метод спільного навчання і проведено порівняльний аналіз з існуючими рішеннями. Було обрано оптимальні значення гіперпараметрів для різних наборів даних.

Опис

Ключові слова

напівкероване навчання, спільне навчання, стохастичне поширення міток, графове поширення міток, гостра серцева недостатність, semi-supervised learning, co-training, stochastic label propagation, graph-based label propagation, acute decompensated heart failure

Бібліографічний опис

Яровий, С. С. Автоматична декомпозиція ознак для спільного навчання з одним уявленням : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп'ютерні науки / Яровий Сергій Сергійович. – Київ, 2023. – 83 с.

DOI