Технологія захисту гідросфери. Курсова робота

Ескіз недоступний

Дата

2020

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Навчальний посібник направлений на ефективне засвоєння вимог до виконання курсової роботи з дисципліни «Управління та поводження з відходами» та детальне усвідомлення суті завдань студентами у процесі роботи. Рекомендації до виконання курсової роботи, окрім завдання, містять інформацію щодо структури курсової роботи, вимог до її оформлення, рекомендації щодо змісту та оформлення презентацій, окремо виділено типові помилки під час виконання курсової роботи, а також наведено критерії оцінювання курсової роботи, список рекомендованої літератури. Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія».

Опис

Ключові слова

поводження з відходами, стічні води, забруднення гідросфери, виконання курсової роботи

Бібліографічний опис

Технологія захисту гідросфери. Курсова робота [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 101 «Екологія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Т. В. Гребенюк, А. О. Дичко, В. О. Броницький (1 файл: 3,47 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 42 с. – Назва з екрана.

DOI