Комп’ютерне проектування електронних схем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Опис

Ключові слова

САПР, електроніка, принципова схема, друкована плата, CAD, electronics, circuit diagram, printed circuit board, САПР, принципиальная схема, электроника, печатная плата

Бібліографічний опис

Комп’ютерне проектування електронних схем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Р. М. Галаган, К. М. Сєрий. – Електронні текстові данні (1 файл: 2,97 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 163 с. – Назва з екрана.

DOI