Секционирование набегающего потока при сверхзвуковом поперечном обтекании кругового цилиндра

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

сверхзвуковое обтекание, цилиндр, уравнения Навье-Стокса, численное моделирование, надзвукове обтікання, циліндр, рівняння Нав’є-Стокса, числове моделювання, supersonic flow, cylinder, cylinder, Navier-Stokes equations, numerical simulation

Бібліографічний опис

Гришин, Н. В. Секционирование набегающего потока при сверхзвуковом поперечном обтекании кругового цилиндра / Н. В. Гришин, А. А. Приходько // Механіка гіроскопічних систем : науково-технічний збірник. – 2016. – Вип. 32. – С. 63–76. – Бібліогр.: 22 назви.

DOI