Конспект лекцій з дисципліни «Електромагнітна обробка розплавів» для студентів спеціальності 8(7).05040105 – «Спеціальна металургія»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

магнітна гідродинаміка, транспортування розплавів, процеси формоутворення, кристалізація

Бібліографічний опис

Конспект лекцій з дисципліни «Електромагнітна обробка розплавів» для студентів спеціальності 8(7).05040105 – «Спеціальна металургія» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. В. М. Рибак. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,4 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2013. – 167 с. – Назва з екрана.

DOI