Принципи побудови системи управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Ключові слова

підприємство, система управління, принципи управління, company, control system, management principles, предприятие, система управления, принципы управления

Бібліографічний опис

Кувшинова А. О. Принципи побудови системи управління підприємством / Кувшинова А. О. // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць. – 2013. – Вип. 12. – С. 274–281. – Бібліогр.: 13 назв.

DOI