Математичне моделювання на ЕОМ (Частина 2)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НТУУ «КПІ»

Анотація

Опис

Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету

Ключові слова

математичне моделювання, пакет Simulink, комп’ютерний практикум

Бібліографічний опис

Математичне моделювання на ЕОМ (Частина 2) [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання комп’ютерних практикумів для студентів напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування» / НТУУ «КПІ» ; уклад.: Ю. Ф. Лазарєв, Д. О. Півторак, С. Л. Лакоза. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2015. – 86 с. – Назва з екрана.

DOI